Gelato Kush

$15.00

  • Strain: Hybrid
  • THC: 96.7%
Category:

.